HomeКомпьютерные игрыRelated VideosMore From: RF Replays TV

QTV chơi battleground phong cách cướp đường phố GTA V và cái kết

369 ratings | 94647 views
QTV chơi battleground phong cách cướp đường phố GTA V và cái kết ▶Đăng kí kênh : goo.gl/UDv9W9 ▶QTV stream ngày 31/8/2017 ▶Channel tổng hợp những video mới nhất của tất cả các thành viên team FFQ ▶Cập nhật những thông tin mới nhất về FFQ ▶Mong mọi người ủng hộ channel ▶Intro: Coming home
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (37)
Trịnh Thái Long (1 month ago)
Đậu má ông làm tôi cười đéo nhặt được mồm
Nhật Acoustic (3 months ago)
hồi hộp vl
Bang Le (4 months ago)
Ước gì đc náy
Bảo Lê (4 months ago)
xin âm nhạc đầu vs
Đạt Nguyễn (4 months ago)
đâu a vũ thằng bắn a nó giết hết 3 thằng cọn lại mà
Hai Nhan (5 months ago)
Ho dương đúng là tiêu thật cười đau ruột
Hai Nhan (5 months ago)
Ho dương đúng là tiêu thật cười đau ruột
Hau Le (5 months ago)
Lm sao để chỉnh sang tiếng việt vậy
Phuong Duong (5 months ago)
Phát cuối mặt ngu ngu hẳn ra 😀
Vinh Mạnh (5 months ago)
Nhìn mày chơi sốt ruột vlon
nick duy (5 months ago)
Lần đầu xem bạn này bắn...đoạn cuối ko nói nên lời ;))
Thành Lê (5 months ago)
cười đau ruột, quỳ :v
Sắc Màu chenel (5 months ago)
ƯỚc gì đc đấy
Nhuần Bui (6 months ago)
Tập trung xem phát cuối rơi tim :)
ROO HUY (6 months ago)
Phát cuối ổng vẩn hài vl.
Phúc Trương (6 months ago)
Này thì ước gì 1 viên K vài đầu =))
Pháp Nguyễn Quốc (6 months ago)
ước gì 1 viên kar vào đầu. BÙM. top 2
Khang Nguyễn (6 months ago)
ủa đầu game có X4 sao ah ko lấy
van doananh (6 months ago)
Bơm máu đù ng luôn. Công nhận a bắn bình tĩnh thật.
van tan la (6 months ago)
4 thằng mà khi chết top 2 Nhanh vc
binh ta (7 months ago)
28:54 và 30:45 :3 Like nào
Diep Vuong (6 months ago)
thánh vũ ước
Auto !!! Bot (6 months ago)
xàm lồn
Sơn Diệp (7 months ago)
gà!
Minh Đức Nguyễn (6 months ago)
Gà à =))
best kindred Montage (7 months ago)
12 trưa mai mình kéo rank free nhé bk vàng và đánh dùm acc free lên kc nhé stream youtube
Hậu Phan Trung (7 months ago)
12:40
Phi Xe Lam (4 months ago)
cần giao phối và nhân giống :)) tks bác
kevin pham (5 months ago)
tks
Quân Trần (6 months ago)
t
Quoc Nguyenquoc (7 months ago)
Hahaha chêt ko pit li do
Linh Ngọc (7 months ago)
thím Vũ chơi đúng kiểu phong cách NA luôn :D
Quoc Nguyenquoc (7 months ago)
Hehe taxi bo tay
BI Bi (7 months ago)
Ông lụa vc :)
mê motô channel (7 months ago)
tui mới tập làm youtube Mb ghé kênh mình ung hộ mình với
Nhạc 8D (7 months ago)
Người ta tập trung bắn mà k được cao. Anh chỉ cần troll xíu là có ngay top 2. Thánh là đây ^^
Trung Kiên Phạm (7 months ago)
QTV thặc Tkú zị :v

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.