HomeКомпьютерные игрыRelated VideosMore From: Ken

PUBG Góc nhìn thứ nhất (FPP) công bằng hơn góc nhìn thứ ba (TPP)

32 ratings | 2895 views
Đang có tranh cải về việc nên tổ chức giải đấu ở góc nhìn FPP thay vì TPP vì góc nhìn đó công bằng hơn??? Ý kiến các bạn thì sao? Hãy cho mọi người cùng biết ý kiến của các bạn. Clip có sử dụng trailer của pewpew: https://youtu.be/T5C-SCfTWNg Clip của kênh Hyp3d - PUBG Moments: https://youtu.be/VRPA6OnfrqI
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (12)
PUBG VN (1 month ago)
Veu kia
7a6 thanhvodanh (2 months ago)
Cach doi goc nhin lam sao anh
Ken (2 months ago)
Nếu bạn đang đấu TPP muốn đổi qua FPP thì chỉ cần bấm V, còn muốn chơi chế độ TPP hay FPP ngay từ đầu thì bạn tùy chọn lúc tạo trận, ở bên trái phía trên nút sẵn sàng ấy
montage yasuo (3 months ago)
g4400 ram 8g gt 730 4g choi dc pubg ko anh ?
Ken (3 months ago)
dc bạn nhé, nhưng vẫn ko đạt chất lượng tốt đâu nha
montage yasuo (3 months ago)
gt 1030 dc ko
Ken (3 months ago)
chơi được nhưng mà ko mượt mà bạn nhé, nếu nâng con card đồ họa lên 750ti hoặc cao hơn càng tốt
Linh Youtube (3 months ago)
xem video thấy fan của ông này hồi nào éo hay ~_~
Ken (3 months ago)
Linh Youtube Fan của tui hay fan cái hình nền =]]
Linh Youtube (3 months ago)
á đù bạn ken có ảnh nền đẹp vãi

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.