HomeРазвлеченияRelated VideosMore From: Tèo Gaming

battleground mobile - PUBG : Hướng dẫn giảm lag game battleground và liên quân

11 ratings | 1016 views
battleground mobile - PUBG : Hướng dẫn giảm lag game battleground và liên quân Link hướng dẫn tải : http://uu.163.com/ Link tải game http://hy.163.com/ Link chanel https://www.youtube.com/channel/UCgohlrW1a9GFR-FUj081dgA các bạn nhớ theo dõi và like nếu video hay nha !!
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (11)
TN Gaming (4 months ago)
a oi anh cho em link fb em hoi cai loi~ nay
Tèo Gaming (4 months ago)
fb có trong thông tin mình nha
Thành Nguyễn Gamer (4 months ago)
e bi loi a giup e voi
Tèo Gaming (3 months ago)
bạn thử xóa hết game rồi tải lại bản mưới
Người không xương (3 months ago)
Thật hả. Vậy tải về rồi update rồi vào game hả. Chứ vô game k đc. up date xong vô cũng k đc luôn
Tèo Gaming (3 months ago)
do update đấy các bạn update trước hẳn rồi bật game :)
Người không xương (3 months ago)
tui cũng bị zậy k biết fix sao
Thành Nguyễn Gamer (4 months ago)
KHỞI ĐỘNG XONG NÓ K VÀO GAME KHỞI ĐỘNG HIỆN CÁI BẢNG NETASE GI ĐÓ CỠ 30S CÁI TẮT LUÔN KHÔNG HIỆN GAME
Thành Nguyễn Gamer (4 months ago)
nhạc to qá
Tèo Gaming (4 months ago)
cám ơn góp ý nha

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.