Home
Videos uploaded by user “Nhiên An”
Nhạc Thông Não - River Flow In You 3D 5D 8D 360° Version -【 Nhớ đeo tai nghe】.3
 
03:42
Nhạc Thông Não - River Flow In You 3D 5D 8D 360° Version -【 Nhớ đeo tai nghe】.3 Hãy like, share và subscribe để mình có động lực làm video tiếp! ────────────────────────────────────── ✪Link MP3: -Zing mp3: https://goo.gl/jCrNgZ -Mediafile: https://bit.ly/2H3yVKD -Google Drive: https://goo.gl/KVJpTf (Tải Nhanh) ────────────────────────────────────── ✪ Giới thiệu : Âm thanh vòm trong phim cho phép người nghe thấy được những âm thanh đến từ tất cả các hướng xung quanh mình. Các âm thanh này nhằm tạo nên cái mà các nhà làm phim gọi là “nửa hư nửa thực”, nghĩa là làm cho thính giả hoàn toàn bị say đắm bởi các quang cảnh trên phim và không còn nhận ra họ đang ở trong thế giới thực nữa. Đối với âm nhạc, nó đang được bao phủ bởi bài hát bạn đang nghe. ────────────────────────────────────── ✪ Follow Me : Youtube → https://www.youtube.com/channel/UC_hH... Twitter → https://twitter.com/_EDM_AN_. Soundcloud → https://soundcloud.com/v-h-c-173974652 Zingmp3 → https://mp3.zing.vn/u/User.UF0B6U7W.UF0B6U7W/upload ────────────────────────────────────── ✪ Thank you! Tag: #nhacthongnao 5d #nhacthongnao 8d #nhac8dgaynghien #nhodeotainghe #nhac3Dgaynghien #nhac360
Views: 216053 Nhiên An
【Nhạc Thông Não】- 3D 5D 8D 360° -【Nhớ đeo tai nghe】.3
 
03:51
【Nhạc Thông Não】- 3D 5D 8D 360° -【Nhớ đeo tai nghe】.3 Hãy like, share và subscribe để mình có động lực làm video tiếp! ────────────────────────────────────── ✪Link MP3: https://mp3.zing.vn/bai-hat/Nhac-Am-thanh-vom-3D-5D-8D-360-ANGELA-Channel-PART-2-May-Tinh/ZW9BU80Z.html ────────────────────────────────────── ✪ Giới thiệu : Âm thanh vòm trong phim cho phép người nghe thấy được những âm thanh đến từ tất cả các hướng xung quanh mình. Các âm thanh này nhằm tạo nên cái mà các nhà làm phim gọi là “nửa hư nửa thực”, nghĩa là làm cho thính giả hoàn toàn bị say đắm bởi các quang cảnh trên phim và không còn nhận ra họ đang ở trong thế giới thực nữa. Đối với âm nhạc, nó đang được bao phủ bởi bài hát bạn đang nghe. ────────────────────────────────────── ✪ Follow Me : Youtube → https://www.youtube.com/channel/UC_hH... Twitter → https://twitter.com/_EDM_AN_. Soundcloud → https://soundcloud.com/v-h-c-173974652 Zingmp3 → https://mp3.zing.vn/u/User.UF0B6U7W.UF0B6U7W/upload ────────────────────────────────────── ✪Follow: C: https://www.youtube.com/channel/UCMuzRmnVJ1mgT_yO8lJE6AQ https://www.youtube.com/watch?v=LUFsEIllmk8 ────────────────────────────────────── ✪ Thank you! Tag: #nhacthongnao 5d #nhacthongnao 8d #nhac8dgaynghien #nhodeotainghe #nhac3Dgaynghien #nhac360
Views: 58495 Nhiên An
Nhạc Thông Não - China Pipa 3D 5D 8D 360° Version -【 Nhớ đeo tai nghe】.4
 
03:47
Nhạc Thông Não - China Pipa 3D 5D 8D 360° Version -【 Nhớ đeo tai nghe】.4 Hãy like, share và subscribe để mình có động lực làm video tiếp! ────────────────────────────────────── ✪Link MP3: https://mp3.zing.vn/bai-hat/China-PiPa-Night-Core-Nhac-ANGELA-Channel-PART-4-May-tinh/ZW9BU8AD.html ────────────────────────────────────── ✪ Giới thiệu : Âm thanh vòm trong phim cho phép người nghe thấy được những âm thanh đến từ tất cả các hướng xung quanh mình. Các âm thanh này nhằm tạo nên cái mà các nhà làm phim gọi là “nửa hư nửa thực”, nghĩa là làm cho thính giả hoàn toàn bị say đắm bởi các quang cảnh trên phim và không còn nhận ra họ đang ở trong thế giới thực nữa. Đối với âm nhạc, nó đang được bao phủ bởi bài hát bạn đang nghe. ────────────────────────────────────── ✪ Follow Me : Youtube → https://www.youtube.com/channel/UC_hH... Twitter → https://twitter.com/_EDM_AN_. Soundcloud → https://soundcloud.com/v-h-c-173974652 Zingmp3 → https://mp3.zing.vn/u/User-UF0B6U7W.U... Nhaccuatui → ────────────────────────────────────── ✪Follow: C: https://www.youtube.com/channel/UCMuz... Video: https://www.youtube.com/watch?v=sLFvD... --------------------------------------------------------------------------------------- ✪ Thank you! Tag: #nhacthongnao 5d #nhacthongnao 8d #nhac8dgaynghien #nhodeotainghe #nhac3Dgaynghien #nhac360
Views: 3284 Nhiên An
Nhạc Thông Não 8D - Vitas 7th element 8D 360° Version -【 Nhớ đeo tai nghe】.48
 
02:50
Nhạc Thông Não - Vitas - Tum Pla Pla 3D 5D 8D 360° Version -【 Nhớ đeo tai nghe】.48 Hãy like, share và subscribe để mình có động lực làm video tiếp! ────────────────────────────────────── ✪Link Tải MP3: → Link Google Drive: https://goo.gl/LwvPtH ✪Link Picture : → Link Google Drive: https://goo.gl/KocBfK ✪AI chưa biết tải link Drive thì xem hướng dẫn nhá: →https://goo.gl/gjQ9yn ────────────────────────────────────── ✪ Follow Me : Youtube: → https://goo.gl/FLPKn6 Fanpage: → https://goo.gl/dgxZUV ────────────────────────────────────── ✪ ♫ ♫♫ Nghe nhạc theo danh sách phát (All Playlist) ► Nghe thêm nhạc 8D tại danh sách phát: https://goo.gl/iBNh1z ►Nghe thêm nhạc 8D 1 Hour tại danh sách phát: https://goo.gl/Kr8pXh ────────────────────────────────────── ➤ If you have problems about copyright or label, please contact me via facebook or YT inbox. Thank you :) ➤ Mọi thông tin về bản quyền xin liên hệ với tôi theo facebook hoặc hộp thư của Youtube. ✪ Thank you! Tag: #nhacthongnao5d #nhacthongnao8d #nhac8dgaynghien #nhodeotainghe #nhac3Dgaynghien #nhac360
Views: 840 Nhiên An
【1 HOUR Nhạc Thông Não】- Top 15 EDM 3D 5D 8D 360° -【Nhớ đeo tai nghe】- Part 4
 
47:55
【Nhạc Thông Não】- Top 20 Nhạc Nightcore 3D 5D 8D 360° -【Nhớ đeo tai nghe】- Part 4 Hãy like, share và subscribe để mình có động lực làm video tiếp! ────────────────────────────────────── ✪Dowload Mp3: https://drive.google.com/open?id=1OCwmKE2OMA4MdKRoInIvmP_STRtjFGdN ────────────────────────────────────── ✪ Traclist: 1. Alan Walker - 135 2. Ampyx - Rise 3. DamiaN - Hope (Inspired By Alan Walker) 4. BRIAN RIAN REHAN - Afternoon (Inspired By Alan Walker) 5. Alan Walker - Goodbye (l Damia'N remix) 6. TheFatRat - The Calling (feat. Laura Brehm) 7. JJD - Adventure [NCS Release] 8. Tonyz - Road So Far (Inspired By Alan Walker) [NCN Release] 9. David Bulla - Unexpected [NCS Release] 10. MuraD & DJ LeGenD - Future 11. MuraD - Run 12. Alan Walker - Dream Of You 13. Lensko - Cetus [NCS Release] 14. Elektronomia - Vitality [NCS Release] 15. Derex - Sounds Of My Dream ────────────────────────────────────── ✪ Giới thiệu : Âm thanh vòm trong phim cho phép người nghe thấy được những âm thanh đến từ tất cả các hướng xung quanh mình. Các âm thanh này nhằm tạo nên cái mà các nhà làm phim gọi là “nửa hư nửa thực”, nghĩa là làm cho thính giả hoàn toàn bị say đắm bởi các quang cảnh trên phim và không còn nhận ra họ đang ở trong thế giới thực nữa. Đối với âm nhạc, nó đang được bao phủ bởi bài hát bạn đang nghe. ────────────────────────────────────── ✪ Follow Me : Youtube → https://www.youtube.com/channel/UC_hH... Twitter → https://twitter.com/_EDM_AN_. Soundcloud → https://soundcloud.com/v-h-c-173974652 --------------------------------------------------------------------------------------- ✪ Thank you! Tag: !angela3dm !nhac !3d !5d !8d !topnhacthongnao !topedm3d !top20nightcore
Views: 162771 Nhiên An
Nhạc Thông Não - Cô Gái M52 3D 5D 8D 360° Version -【 Nhớ đeo tai nghe】.24
 
02:59
Nhạc Thông Não - Cô Gái M52 3D 5D 8D 360° Version -【 Nhớ đeo tai nghe】.20 Hãy like, share và subscribe để mình có động lực làm video tiếp! ────────────────────────────────────── ✪Link MP3: https://drive.google.com/open?id=1ND4FtnP0b2aQ27g1oxFhEJ_5A3iGX08L ────────────────────────────────────── ✪ Follow Me : Youtube: https://goo.gl/FLPKn6 Twitter: https://twitter.com/_EDM_AN_. Soundcloud: https://soundcloud.com/v-h-c-173974652 ────────────────────────────────────── ✪ Giới thiệu : Âm thanh vòm trong phim cho phép người nghe thấy được những âm thanh đến từ tất cả các hướng xung quanh mình. Các âm thanh này nhằm tạo nên cái mà các nhà làm phim gọi là “nửa hư nửa thực”, nghĩa là làm cho thính giả hoàn toàn bị say đắm bởi các quang cảnh trên phim và không còn nhận ra họ đang ở trong thế giới thực nữa. Đối với âm nhạc, nó đang được bao phủ bởi bài hát bạn đang nghe. ────────────────────────────────────── ✪ Thank you! Tag: #nhacthongnao 5d #nhacthongnao 8d #nhac8dgaynghien #nhodeotainghe #nhac3Dgaynghien #nhac360
Views: 894 Nhiên An
【1 HOUR Nhạc Thông Não】- Top 20 Nhạc Nightcore 3D 5D 8D 360° -【Nhớ đeo tai nghe】- Part 3
 
01:00:11
【Nhạc Thông Não】- Top 20 Nhạc Nightcore 3D 5D 8D 360° -【Nhớ đeo tai nghe】- Part 3 Hãy like, share và subscribe để mình có động lực làm video tiếp! ────────────────────────────────────── ✪Dowload Mp3: https://drive.google.com/open?id=10bcWOm06cJ3W1RJYhac1RVzP3ytegnF9 ────────────────────────────────────── ✪ Traclist: 1. 00:00 Nightcore - Nothing Stopping Me 2. 02:58 Nightcore - The River - (Lyrics) 3. 06:02 Nightcore - Without You 4. 08:53 「Nightcore」→ Faded ✗ Without Him (Mashup) 5. 13:18 Nightcore → Save Me -- Lyrics ✔ 6. 16:00 Nightcore - I Really Like You - (Lyrics) 7. 18:53 Nightcore - Rockabye (SHAKED Remix) 8. 21:49 Nightcore - Hey Soul Sister (Remix) - Lyrics 9. 24:55 Nightcore - Linked - (Lyrics) 10. 28:07 Nightcore → Give Me Your Love -- Lyrics ✔ 11. 31:01 ✪「Nightcore」→ On & On ✔ 12. 33:54 「Nightcore」 → Savannah 13. 36:59 Nightcore - All Falls Down - (Lyrics) 14. 39:30 Nightcore - In My Mind - (Lyrics) 15. 42:22 Nightcore → DEAMN - Sign ✔ 16. 45:08 Nightcore - God Is A Girl - (Lyrics) 17. 48:42 ✪「Nightcore」→ Nekozilla ✔ ( LFZ Remix ) 18. 51:32 Nightcore - Everytime We Touch - (Lyrics) 19. 54:36 Nightcore - No No No 20. 57:08 Nightcore → Sia - The Greatest -- Lyrics ✗Remix ✔ ────────────────────────────────────── ✪ Giới thiệu : Âm thanh vòm trong phim cho phép người nghe thấy được những âm thanh đến từ tất cả các hướng xung quanh mình. Các âm thanh này nhằm tạo nên cái mà các nhà làm phim gọi là “nửa hư nửa thực”, nghĩa là làm cho thính giả hoàn toàn bị say đắm bởi các quang cảnh trên phim và không còn nhận ra họ đang ở trong thế giới thực nữa. Đối với âm nhạc, nó đang được bao phủ bởi bài hát bạn đang nghe. ────────────────────────────────────── ✪ Follow Me : Youtube → https://www.youtube.com/channel/UC_hH... Twitter → https://twitter.com/_EDM_AN_. Soundcloud → https://soundcloud.com/v-h-c-173974652 Zingmp3 → https://mp3.zing.vn/u/User-UF0B6U7W.U... Nhaccuatui → --------------------------------------------------------------------------------------- ✪ Thank you! Tag: !angela3dm !nhac !3d !5d !8d !topnhacthongnao !topedm3d !top20nightcore
Views: 12328 Nhiên An
Nhạc Thông Não - Cùng anh 3D 5D 8D 360° Version -【 Nhớ đeo tai nghe】.6
 
02:48
Cùng Anh - Ngọc Dolil - Nhạc【Thông Não】Âm thanh vòm - 3D 5D 8D 360° 【Nhớ đeo tai nghe】. Part 6 Hãy like, share và subscribe để mình có động lực làm video tiếp! ────────────────────────────────────── ✪Link Tải MP3: https://drive.google.com/open?id=1YA2ruQyUPkOPK2p06kc_hbPGHM7_wcet ────────────────────────────────────── ✪ Giới thiệu : Âm thanh vòm trong phim cho phép người nghe thấy được những âm thanh đến từ tất cả các hướng xung quanh mình. Các âm thanh này nhằm tạo nên cái mà các nhà làm phim gọi là “nửa hư nửa thực”, nghĩa là làm cho thính giả hoàn toàn bị say đắm bởi các quang cảnh trên phim và không còn nhận ra họ đang ở trong thế giới thực nữa. Đối với âm nhạc, nó đang được bao phủ bởi bài hát bạn đang nghe. ────────────────────────────────────── ✪ Follow Me : Youtube → https://www.youtube.com/channel/UC_hH... Twitter → https://twitter.com/_EDM_AN_. Soundcloud → https://soundcloud.com/v-h-c-173974652 Zingmp3 → https://mp3.zing.vn/u/User-UF0B6U7W.U... Nhaccuatui → --------------------------------------------------------------------------------------- ✪ Thank you! Tag: #nhacthongnao 5d #nhacthongnao 8d #nhac8dgaynghien #nhodeotainghe #nhac3Dgaynghien #nhac360
Views: 3088 Nhiên An
Nhạc Thông Não - Quan trọng là thần thái 3D 5D 8D 360° Version -【 Nhớ đeo tai nghe】.44
 
03:08
Nhạc Thông Não - Quan trọng là thần thái 3D 5D 8D 360° Version -【 Nhớ đeo tai nghe】.44 Hãy like, share và subscribe để mình có động lực làm video tiếp! ────────────────────────────────────── ✪Link Tải MP3: https://goo.gl/mgwtPS ✪Link Picture : https://goo.gl/nDgcdu ────────────────────────────────────── ✪ Follow Me : Youtube: → https://goo.gl/FLPKn6 Fanpage: → https://goo.gl/dgxZUV Twitter: → https://twitter.com/_EDM_AN_. Soundcloud: → https://soundcloud.com/v-h-c-173974652 ────────────────────────────────────── ✪ ♫ ♫♫ Nghe nhạc theo danh sách phát (All Playlist) ► Nghe thêm nhạc 8D tại danh sách phát: https://goo.gl/iBNh1z ►Nghe thêm nhạc 8D 1 Hour tại danh sách phát: https://goo.gl/Kr8pXh ────────────────────────────────────── ➤ If you have problems about copyright or label, please contact me via facebook or YT inbox. Thank you :) ➤ Mọi thông tin về bản quyền xin liên hệ với tôi theo facebook hoặc hộp thư của Youtube. ✪ Thank you! Tag: #nhacthongnao5d #nhacthongnao8d #nhac8dgaynghien #nhodeotainghe #nhac3Dgaynghien #nhac360
Views: 417 Nhiên An
Nhạc Thông Não - Until You 3D 5D 8D 360° Version -【 Nhớ đeo tai nghe】.17
 
03:54
Nhạc Thông Não - Until You 3D 5D 8D 360° Version -【 Nhớ đeo tai nghe】.17 Hãy like, share và subscribe để mình có động lực làm video tiếp! ────────────────────────────────────── ✪Link MP3: https://drive.google.com/open?id=17D-aZ_wwbn6D4hENe8YstKpo-hIwAs1I ────────────────────────────────────── ✪ Giới thiệu : Âm thanh vòm trong phim cho phép người nghe thấy được những âm thanh đến từ tất cả các hướng xung quanh mình. Các âm thanh này nhằm tạo nên cái mà các nhà làm phim gọi là “nửa hư nửa thực”, nghĩa là làm cho thính giả hoàn toàn bị say đắm bởi các quang cảnh trên phim và không còn nhận ra họ đang ở trong thế giới thực nữa. Đối với âm nhạc, nó đang được bao phủ bởi bài hát bạn đang nghe. ────────────────────────────────────── ✪ Follow Me : Youtube → https://www.youtube.com/channel/UC_hH... Twitter → https://twitter.com/_EDM_AN_. Soundcloud → https://soundcloud.com/v-h-c-173974652 ────────────────────────────────────── ✪Follow: C:https://www.youtube.com/channel/UCMuzRmnVJ1mgT_yO8lJE6AQ ────────────────────────────────────── ✪ Thank you! Tag: #nhacthongnao 5d #nhacthongnao 8d #nhac8dgaynghien #nhodeotainghe #nhac3Dgaynghien #nhac360
Views: 359 Nhiên An
Nhạc Thông Não - FirePower 3D 5D 8D 360° Version -【 Nhớ đeo tai nghe】.7
 
04:53
Nhạc Thông Não - FirePower 3D 5D 8D 360° Version -【 Nhớ đeo tai nghe】.7 Hãy like, share và subscribe để mình có động lực làm video tiếp! ────────────────────────────────────── ✪Link Tải MP3: https://drive.google.com/open?id=1fEuF9GY23Uov9T36dbfKQEwTciBc0J7c ────────────────────────────────────── ✪ Giới thiệu : Âm thanh vòm trong phim cho phép người nghe thấy được những âm thanh đến từ tất cả các hướng xung quanh mình. Các âm thanh này nhằm tạo nên cái mà các nhà làm phim gọi là “nửa hư nửa thực”, nghĩa là làm cho thính giả hoàn toàn bị say đắm bởi các quang cảnh trên phim và không còn nhận ra họ đang ở trong thế giới thực nữa. Đối với âm nhạc, nó đang được bao phủ bởi bài hát bạn đang nghe. ────────────────────────────────────── ✪ Follow Me : Youtube → https://www.youtube.com/channel/UC_hH... Twitter → https://twitter.com/_EDM_AN_. Soundcloud → https://soundcloud.com/v-h-c-173974652 Zingmp3 → https://mp3.zing.vn/u/User-UF0B6U7W.U... Nhaccuatui → --------------------------------------------------------------------------------------- ✪ Thank you! Tag: #nhacthongnao 5d #nhacthongnao 8d #nhac8dgaynghien #nhodeotainghe #nhac3Dgaynghien #nhac360
Views: 1193 Nhiên An
Nhạc Thông Não - La La La 3D 5D 8D 360° Version -【 Nhớ đeo tai nghe】.43
 
03:11
Nhạc Thông Não - La La La - Suki 3D 5D 8D 360° Version -【 Nhớ đeo tai nghe】.43 Hãy like, share và subscribe để mình có động lực làm video tiếp! ────────────────────────────────────── ✪Link Tải MP3: https://goo.gl/W23oZZ ✪Link Picture : ────────────────────────────────────── ✪ Follow Me : Youtube: → https://goo.gl/FLPKn6 Fanpage: → https://goo.gl/dgxZUV Twitter: → https://twitter.com/_EDM_AN_. Soundcloud: → https://soundcloud.com/v-h-c-173974652 ────────────────────────────────────── ✪ ♫ ♫♫ Nghe nhạc theo danh sách phát (All Playlist) ► Nghe thêm nhạc 8D tại danh sách phát: https://goo.gl/iBNh1z ►Nghe thêm nhạc 8D 1 Hour tại danh sách phát: https://goo.gl/Kr8pXh ────────────────────────────────────── ➤ If you have problems about copyright or label, please contact me via facebook or YT inbox. Thank you :) ➤ Mọi thông tin về bản quyền xin liên hệ với tôi theo facebook hoặc hộp thư của Youtube. ✪ Thank you! Tag: #nhacthongnao5d #nhacthongnao8d #nhac8dgaynghien #nhodeotainghe #nhac3Dgaynghien #nhac360
Views: 630 Nhiên An
【1 HOUR Nhạc Thông Não】- Top 16 EDM Hay Nhất 3D 5D 8D 360° -【Nhớ đeo tai nghe】- Part 6
 
01:08:28
【Nhạc Thông Não】- Top 20 Nhạc Nightcore 3D 5D 8D 360° -【Nhớ đeo tai nghe】- Part 6 Hãy like, share và subscribe để mình có động lực làm video tiếp! ────────────────────────────────────── ✪Dowload Mp3: https://drive.google.com/open?id=18shziy4MftfmVanWqLxK64B9HQgpnsTa ────────────────────────────────────── ✪ Traclist: 00:00 1. Martin Garrix Dua Lipa - Scared To Be Lonely (Twisterz Bootleg) 03:42 2. Sean Paul - No Lie (feat. Dua Lipa) (Kevin Taylor x Dj Dewil Bootleg) 06:44 3. Ed Sheeran - Shape Of You (Jesse Bloch Bootleg) 10:55 4. Dimitri Vegas & Like Mike, Steve Aoki vs Ummet Ozcan - Melody (Tomm Laurey 2K17 Bootleg) 13:07 5. Dimitri Vegas & Like Mike vs Diplo - Hey Baby Feat. Deb's Daughter (Blasterjaxx Remix) 17:57 6. Clean Bandit Ft. Sean Paul & Anne Marie - Rockabye (Ollie Iles Bootleg) 21:34 7. Erick Morillo VS Kungs vs Cookin - Live Your Life With This Girl (Lee Morrison Mashup) 25:26 8. Gnash Ft. Olivia O'Brien - I Hate u I Love u (Ollie Iles Bootleg) 30:11 9. Major Lazer feat. MO - Lean On (Nathan Thomson & PTRAK Bootleg) 33:04 10. Kygo, Selena Gomez - It Ain't Me (Nathan Thomson Bootleg) 36:05 11. Twenty One Pilots - Stressed Out (Alf Kennedy x Moltrika Bootleg) 39:20 12. Starboy ft. Daft Punk (Nathan Thomson & Ollie Iles Bootleg) 41:49 13. ARMIN VAN BUUREN & SHARON DEN ADEL - In And Out Of Love [Dj Ramirez & Yastreb Remix] 45:41 14. Croatia Squad - We Don't Need No Sleep (Club Mix) 49:18 15. Rihanna Feat. Eminem - Monster (Childsplay Summer Bootleg) 51:30 - 16. Ed Sheeran - I'm in love with the coco (Hitimpulse remix) ────────────────────────────────────── ✪ Giới thiệu : Âm thanh vòm trong phim cho phép người nghe thấy được những âm thanh đến từ tất cả các hướng xung quanh mình. Các âm thanh này nhằm tạo nên cái mà các nhà làm phim gọi là “nửa hư nửa thực”, nghĩa là làm cho thính giả hoàn toàn bị say đắm bởi các quang cảnh trên phim và không còn nhận ra họ đang ở trong thế giới thực nữa. Đối với âm nhạc, nó đang được bao phủ bởi bài hát bạn đang nghe. ────────────────────────────────────── ✪ Follow Me : Youtube → https://www.youtube.com/channel/UC_hH... Twitter → https://twitter.com/_EDM_AN_. Soundcloud → https://soundcloud.com/v-h-c-173974652 --------------------------------------------------------------------------------------- ✪ Thank you! Tag: !angela3dm !nhac !3d !5d !8d !topnhacthongnao !topedm3d !top20nightcore
Views: 12795 Nhiên An
Nhạc Thông Não - Ho Ho Ho 3D 5D 8D 360° Version -【 Nhớ đeo tai nghe】.23
 
02:47
Nhạc Thông Não - Ho Ho Ho Nightcore 3D 5D 8D 360° Version -【 Nhớ đeo tai nghe】.23 Hãy like, share và subscribe để mình có động lực làm video tiếp! ────────────────────────────────────── ✪Link MP3: https://drive.google.com/open?id=1GpTzorngkfp-TAV8k69b1OzHNPQpEvuQ ────────────────────────────────────── ✪ Follow Me : Youtube: https://goo.gl/FLPKn6 Twitter: https://twitter.com/_EDM_AN_. Soundcloud: https://soundcloud.com/v-h-c-173974652 ────────────────────────────────────── ✪ Giới thiệu : Âm thanh vòm trong phim cho phép người nghe thấy được những âm thanh đến từ tất cả các hướng xung quanh mình. Các âm thanh này nhằm tạo nên cái mà các nhà làm phim gọi là “nửa hư nửa thực”, nghĩa là làm cho thính giả hoàn toàn bị say đắm bởi các quang cảnh trên phim và không còn nhận ra họ đang ở trong thế giới thực nữa. Đối với âm nhạc, nó đang được bao phủ bởi bài hát bạn đang nghe. ────────────────────────────────────── ✪ Thank you! Tag: #nhacthongnao 5d #nhacthongnao 8d #nhac8dgaynghien #nhodeotainghe #nhac3Dgaynghien #nhac360
Views: 328 Nhiên An
Nhạc Thông Não - Fade 3D 5D 8D 360° Version -【 Nhớ đeo tai nghe】.5
 
03:27
Nhạc【Thông Não】Âm thanh vòm - 3D 5D 8D 360° - Nhạc điện tử bá nhất khi có headphone【Nhớ đeo tai nghe】. Hãy like, share và subscribe để mình có động lực làm video tiếp! ────────────────────────────────────── ✪Link Tải MP3: https://drive.google.com/file/d/1mZhQz-YehEKRKvcE5-ytAHEik0ougAHD/view ────────────────────────────────────── ✪ Giới thiệu : Âm thanh vòm trong phim cho phép người nghe thấy được những âm thanh đến từ tất cả các hướng xung quanh mình. Các âm thanh này nhằm tạo nên cái mà các nhà làm phim gọi là “nửa hư nửa thực”, nghĩa là làm cho thính giả hoàn toàn bị say đắm bởi các quang cảnh trên phim và không còn nhận ra họ đang ở trong thế giới thực nữa. Đối với âm nhạc, nó đang được bao phủ bởi bài hát bạn đang nghe. ────────────────────────────────────── ✪ Follow Me : Youtube → https://www.youtube.com/channel/UC_hH... Twitter → https://twitter.com/_EDM_AN_. Soundcloud → https://soundcloud.com/v-h-c-173974652 Zingmp3 → https://mp3.zing.vn/u/User.UF0B6U7W.UF0B6U7W/upload ────────────────────────────────────── ✪ Thank you! Tag: #nhacthongnao 5d #nhacthongnao 8d #nhac8dgaynghien #nhodeotainghe #nhac3Dgaynghien #nhac360
Views: 4697 Nhiên An
Nhạc Thông Não - Grateful 3D 5D 8D 360° Version -【 Nhớ đeo tai nghe】.41
 
02:40
Nhạc Thông Não - Grateful 3D 5D 8D 360° Version -【 Nhớ đeo tai nghe】.41 Hãy like, share và subscribe để mình có động lực làm video tiếp! ────────────────────────────────────── ✪Link Tải MP3: https://goo.gl/7UgBkw ✪Link Picture : https://goo.gl/iirR5s ────────────────────────────────────── ✪ Follow Me : Youtube: → https://goo.gl/FLPKn6 Fanpage: → https://goo.gl/dgxZUV Twitter: → https://twitter.com/_EDM_AN_. Soundcloud: → https://soundcloud.com/v-h-c-173974652 ────────────────────────────────────── ✪ ♫ ♫♫ Nghe nhạc theo danh sách phát (All Playlist) ► Nghe thêm nhạc 8D tại danh sách phát: https://goo.gl/iBNh1z ►Nghe thêm nhạc 8D 1 Hour tại danh sách phát: https://goo.gl/Kr8pXh ────────────────────────────────────── ➤ If you have problems about copyright or label, please contact me via facebook or YT inbox. Thank you :) ➤ Mọi thông tin về bản quyền xin liên hệ với tôi theo facebook hoặc hộp thư của Youtube. ✪ Thank you! Tag: #nhacthongnao5d #nhacthongnao8d #nhac8dgaynghien #nhodeotainghe #nhac3Dgaynghien #nhac360
Views: 267 Nhiên An
【1 HOUR Nhạc Thông Não】Top 10 EDM China Ma Quái 2018 3D 360° 【Nhớ đeo tai nghe】. Part 1
 
38:30
【Nhạc Thông Não】Top 10 EDM China 2018 3D 360° 【Nhớ đeo tai nghe】. Part 1. Hãy like, share và subscribe để mình có động lực làm video tiếp! ────────────────────────────────────── ✪Dowload Mp3: https://drive.google.com/open?id=1pDDZwG0W1n4bMl9Lc32mISnw6-iamApD ────────────────────────────────────── ✪ Traclist: 1. 00:00 China - X ( Vip Mix ) 2. 04:48 China - Happy 3. 08:38 China - Pipa 4. 12:57 China - Life 5. 16:29 China - Rian 6. 21:27 China - P 7. 25:00 China - A 8. 28:35 China - X 9. 32:21 China - Dance 10. 35:55 China - Future ────────────────────────────────────── ✪ Giới thiệu : Âm thanh vòm trong phim cho phép người nghe thấy được những âm thanh đến từ tất cả các hướng xung quanh mình. Các âm thanh này nhằm tạo nên cái mà các nhà làm phim gọi là “nửa hư nửa thực”, nghĩa là làm cho thính giả hoàn toàn bị say đắm bởi các quang cảnh trên phim và không còn nhận ra họ đang ở trong thế giới thực nữa. Đối với âm nhạc, nó đang được bao phủ bởi bài hát bạn đang nghe. ────────────────────────────────────── ✪ Follow Me : Youtube → https://www.youtube.com/channel/UC_hH... Twitter → https://twitter.com/_EDM_AN_. Soundcloud → https://soundcloud.com/v-h-c-173974652 Zingmp3 → https://mp3.zing.vn/u/User-UF0B6U7W.U... Nhaccuatui → --------------------------------------------------------------------------------------- ✪ Thank you! Tag: #nhacthongnao 5d #nhacthongnao 8d #nhac8dgaynghien #nhodeotainghe #nhac3Dgaynghien #nhac360
Views: 1448 Nhiên An
Nhạc Thông Não - Bang Bang Bang 3D 5D 8D 360° Version -【 Nhớ đeo tai nghe】.34
 
03:39
Nhạc Thông Não - Bang Bang Bang 3D 5D 8D 360° Version -【 Nhớ đeo tai nghe】.34 Hãy like, share và subscribe để mình có động lực làm video tiếp! ────────────────────────────────────── ✪Link Tải MP3: https://goo.gl/nGNJFB ✪Link Picture : https://goo.gl/yBUxUY ────────────────────────────────────── ✪ Follow Me : Youtube: → https://goo.gl/FLPKn6 Fanpage: → https://goo.gl/dgxZUV Twitter: → https://twitter.com/_EDM_AN_. Soundcloud: → https://soundcloud.com/v-h-c-173974652 ────────────────────────────────────── ✪ ♫ ♫♫ Nghe nhạc theo danh sách phát (All Playlist) ► Nghe thêm nhạc 8D tại danh sách phát: https://goo.gl/iBNh1z ►Nghe thêm nhạc 8D 1 Hour tại danh sách phát: https://goo.gl/Kr8pXh ────────────────────────────────────── ➤ If you have problems about copyright or label, please contact me via facebook or YT inbox. Thank you :) ➤ Mọi thông tin về bản quyền xin liên hệ với tôi theo facebook hoặc hộp thư của Youtube. ✪ Thank you! Tag: #nhac360độ #nhacthongnao5d #nhacthongnao8d #nhac8dgaynghien #nhodeotainghe #nhac3Dgaynghien #nhac360
Views: 483 Nhiên An
Nhạc Thông Não - Despacito 3D 5D 8D 360° Version -【 Nhớ đeo tai nghe】.15
 
02:52
Nhạc Thông Não - Despacito 3D 5D 8D 360° Version -【 Nhớ đeo tai nghe】.15 Hãy like, share và subscribe để mình có động lực làm video tiếp! ────────────────────────────────────── ✪Link MP3: https://drive.google.com/open?id=1ZDePryzjjB5Qz5PC5qxjJz0WeGQJjIXc ────────────────────────────────────── ✪ Giới thiệu : Âm thanh vòm trong phim cho phép người nghe thấy được những âm thanh đến từ tất cả các hướng xung quanh mình. Các âm thanh này nhằm tạo nên cái mà các nhà làm phim gọi là “nửa hư nửa thực”, nghĩa là làm cho thính giả hoàn toàn bị say đắm bởi các quang cảnh trên phim và không còn nhận ra họ đang ở trong thế giới thực nữa. Đối với âm nhạc, nó đang được bao phủ bởi bài hát bạn đang nghe. ────────────────────────────────────── ✪ Follow Me : Youtube → https://www.youtube.com/channel/UC_hH... Twitter → https://twitter.com/_EDM_AN_. Soundcloud → https://soundcloud.com/v-h-c-173974652 ────────────────────────────────────── ✪Follow: C:https://www.youtube.com/channel/UCMuzRmnVJ1mgT_yO8lJE6AQ ────────────────────────────────────── ✪ Thank you! Tag: #nhacthongnao 5d #nhacthongnao 8d #nhac8dgaynghien #nhodeotainghe #nhac3Dgaynghien #nhac360
Views: 584 Nhiên An
Nhạc Thông Não - You can be a king again 3D 5D 8D 360° Version -【 Nhớ đeo tai nghe】. 37
 
03:56
Nhạc Thông Não - You can be a king again 3D 5D 8D 360° Version -【 Nhớ đeo tai nghe】.37 Hãy like, share và subscribe để mình có động lực làm video tiếp! ────────────────────────────────────── ✪Link Tải MP3: https://goo.gl/t9nDPr ✪Link Picture : https://goo.gl/xvjnLA ────────────────────────────────────── ✪ Follow Me : Youtube: → https://goo.gl/FLPKn6 Fanpage: → https://goo.gl/dgxZUV Twitter: → https://twitter.com/_EDM_AN_. Soundcloud: → https://soundcloud.com/v-h-c-173974652 ────────────────────────────────────── ✪ ♫ ♫♫ Nghe nhạc theo danh sách phát (All Playlist) ► Nghe thêm nhạc 8D tại danh sách phát: https://goo.gl/iBNh1z ►Nghe thêm nhạc 8D 1 Hour tại danh sách phát: https://goo.gl/Kr8pXh ────────────────────────────────────── ➤ If you have problems about copyright or label, please contact me via facebook or YT inbox. Thank you :) ➤ Mọi thông tin về bản quyền xin liên hệ với tôi theo facebook hoặc hộp thư của Youtube. ✪ Thank you! Tag: #nhacthongnao5d #nhacthongnao8d #nhac8dgaynghien #nhodeotainghe #nhac3Dgaynghien #nhac360
Views: 400 Nhiên An
Nhạc Thông Não - Voice Hatsume Miku 3D 5D 8D 360° Version -【 Nhớ đeo tai nghe】.26
 
04:27
Nhạc Thông Não - Voice Hatsume Miku 3D 5D 8D 360° Version -【 Nhớ đeo tai nghe】.26 Hãy like, share và subscribe để mình có động lực làm video tiếp! ────────────────────────────────────── ✪Link Tải MP3: https://drive.google.com/open?id=1aQS_iCuVcYDnT3ya1aewUF5KkPmOTVHZ ────────────────────────────────────── ✪ Follow Me : Youtube: https://goo.gl/FLPKn6 Twitter: https://twitter.com/_EDM_AN_. Soundcloud: https://soundcloud.com/v-h-c-173974652 ────────────────────────────────────── ✪ Giới thiệu : Âm thanh vòm trong phim cho phép người nghe thấy được những âm thanh đến từ tất cả các hướng xung quanh mình. Các âm thanh này nhằm tạo nên cái mà các nhà làm phim gọi là “nửa hư nửa thực”, nghĩa là làm cho thính giả hoàn toàn bị say đắm bởi các quang cảnh trên phim và không còn nhận ra họ đang ở trong thế giới thực nữa. Đối với âm nhạc, nó đang được bao phủ bởi bài hát bạn đang nghe. ────────────────────────────────────── ✪ Thank you! Tag: #nhacthongnao5d #nhacthongnao8d #nhac8dgaynghien #nhodeotainghe #nhac3Dgaynghien #nhac360
Views: 157 Nhiên An
EDM 2017 | EDM CHINA | Nhạc Gây Nghiện 2017 | Nghe Hoài Không Chán | AN EDM
 
46:42
EDM CHINA | Nhạc Gây Nghiện 2017 | AN EDM Vol. 1 Video này mình tổng hợp lại một số bản nhạc Điện Tử của CHINA và EDM ma quái hay nhất, hi vọng mọi người thích. Hãy like, share và subscribe để mình có động lực làm video tiếp! --------------------------------------------------------------------------------------- Linh ảnh: https://images7.alphacoders.com/599/599379.jpg --------------------------------------------------------------------------------------- ✪ Follow Me : Youtube → https://www.youtube.com/channel/UC_hHPDDwq-PchMNiHBbJdvw?view_as=subscriber Facebook → Twitter → https://twitter.com/_EDM_AN_. --------------------------------------------------------------------------------------- • Traclist: 1. 00:00 China - X ( Vip Mix ) 2. 04:48 China - Happy 3. 08:38 China - Pipa 4. 12:57 China - Life 5. 16:29 China - Rian 6. 21:27 China - P 7. 25:00 China - A 8. 28:35 China - X 9. 32:21 China - Dance 10. 35:55 China - Future 11. 38:34 China - M 12. 42:06 China - Change. --------------------------------------------------------------------------------------- Các video trên kênh "EDM An Nhiên" đã được đăng ký bản quyền với Youtube. Vui lòng không sao chép, re-upload dưới mọi hình thức. --------------------------------------------------------------------------------------- ✪ Xin cảm ơn!
Views: 480 Nhiên An
Nhạc Thông Não - Uncover 3D 5D 8D 360° Version -【 Nhớ đeo tai nghe】.20
 
03:21
Nhạc Thông Não - Uncover Nighcore 3D 5D 8D 360° Version -【 Nhớ đeo tai nghe】.20 Hãy like, share và subscribe để mình có động lực làm video tiếp! ────────────────────────────────────── ✪Link MP3: https://drive.google.com/open?id=1cIfeesKTYI39MbONulp_0rU0gxzzr03t ────────────────────────────────────── ✪ Giới thiệu : Âm thanh vòm trong phim cho phép người nghe thấy được những âm thanh đến từ tất cả các hướng xung quanh mình. Các âm thanh này nhằm tạo nên cái mà các nhà làm phim gọi là “nửa hư nửa thực”, nghĩa là làm cho thính giả hoàn toàn bị say đắm bởi các quang cảnh trên phim và không còn nhận ra họ đang ở trong thế giới thực nữa. Đối với âm nhạc, nó đang được bao phủ bởi bài hát bạn đang nghe. ────────────────────────────────────── ✪ Follow Me : Youtube → https://goo.gl/FLPKn6 Twitter → https://twitter.com/_EDM_AN_. Soundcloud → https://soundcloud.com/v-h-c-173974652 ────────────────────────────────────── ✪ Thank you! Tag: #nhacthongnao 5d #nhacthongnao 8d #nhac8dgaynghien #nhodeotainghe #nhac3Dgaynghien #nhac360
Views: 361 Nhiên An
Nhạc Thông Não - Monody 3D 5D 8D 360° Version -【 Nhớ đeo tai nghe】.28
 
04:50
Nhạc Thông Não - Monody 3D 5D 8D 360° Version -【 Nhớ đeo tai nghe】.28 Hãy like, share và subscribe để mình có động lực làm video tiếp! ────────────────────────────────────── ✪Link Tải MP3: https://drive.google.com/open?id=1NYXz_-yMLq1n2x8VXjVekKHTnFrQFc9j ────────────────────────────────────── ✪ Follow Me : Youtube: https://goo.gl/FLPKn6 Fanpage: https://goo.gl/dgxZUV Twitter: https://twitter.com/_EDM_AN_. Soundcloud: https://soundcloud.com/v-h-c-173974652 ────────────────────────────────────── ✪ Giới thiệu : Âm thanh vòm trong phim cho phép người nghe thấy được những âm thanh đến từ tất cả các hướng xung quanh mình. Các âm thanh này nhằm tạo nên cái mà các nhà làm phim gọi là “nửa hư nửa thực”, nghĩa là làm cho thính giả hoàn toàn bị say đắm bởi các quang cảnh trên phim và không còn nhận ra họ đang ở trong thế giới thực nữa. Đối với âm nhạc, nó đang được bao phủ bởi bài hát bạn đang nghe. ────────────────────────────────────── ✪ Thank you! Tag: #nhacthongnao5d #nhacthongnao8d #nhac8dgaynghien #nhodeotainghe #nhac3Dgaynghien #nhac360
Views: 313 Nhiên An
Nhạc Thông Não - Wanna Wanna Nana 3D 5D 8D 360° Version -【 Nhớ đeo tai nghe】.29
 
02:49
Nhạc Thông Não - 3D 5D 8D 360° Version -【 Nhớ đeo tai nghe】.29 Hãy like, share và subscribe để mình có động lực làm video tiếp! ────────────────────────────────────── ✪Link Tải MP3: https://goo.gl/UpihDt ✪Link Picture : ────────────────────────────────────── ✪ Follow Me : Youtube: → https://goo.gl/FLPKn6 Fanpage: → https://goo.gl/dgxZUV Twitter: → https://twitter.com/_EDM_AN_. Soundcloud: → https://soundcloud.com/v-h-c-173974652 ────────────────────────────────────── ✪ ♫ ♫♫ Nghe nhạc theo danh sách phát (All Playlist) ► Nghe thêm nhạc 8D tại danh sách phát: https://goo.gl/iBNh1z ►Nghe thêm nhạc 8D 1 Hour tại danh sách phát: https://goo.gl/Kr8pXh ────────────────────────────────────── ➤ If you have problems about copyright or label, please contact me via facebook or YT inbox. Thank you :) ➤ Mọi thông tin về bản quyền xin liên hệ với tôi theo facebook hoặc hộp thư của Youtube. ✪ Thank you! Tag: #nhacthongnao5d #nhacthongnao8d #nhac8dgaynghien #nhodeotainghe #nhac3Dgaynghien #nhac360
Views: 483 Nhiên An
Nhạc Thông Não - Doctor Vox 3D 5D 8D 360° Version -【 Nhớ đeo tai nghe】.39
 
05:23
Nhạc Thông Não - Doctor Vox 3D 5D 8D 360° Version -【 Nhớ đeo tai nghe】.39 Hãy like, share và subscribe để mình có động lực làm video tiếp! ────────────────────────────────────── ✪Link Tải MP3: https://goo.gl/YRNAzd ✪Link Picture : https://goo.gl/y5JSNh ────────────────────────────────────── ✪ Follow Me : Youtube: → https://goo.gl/FLPKn6 Fanpage: → https://goo.gl/dgxZUV Twitter: → https://twitter.com/_EDM_AN_. Soundcloud: → https://soundcloud.com/v-h-c-173974652 ────────────────────────────────────── ✪ ♫ ♫♫ Nghe nhạc theo danh sách phát (All Playlist) ► Nghe lâu hơn với bản nhac Doctor Vox 1 HOUR : ► Nghe thêm nhạc 8D tại danh sách phát: https://goo.gl/iBNh1z ►Nghe thêm nhạc 8D 1 Hour tại danh sách phát: https://goo.gl/Kr8pXh ────────────────────────────────────── ➤ If you have problems about copyright or label, please contact me via facebook or YT inbox. Thank you :) ➤ Mọi thông tin về bản quyền xin liên hệ với tôi theo facebook hoặc hộp thư của Youtube. ✪ Thank you! Tag: #nhacthongnao5d #nhacthongnao8d #nhac8dgaynghien #nhodeotainghe #nhac3Dgaynghien #nhac360
Views: 367 Nhiên An
Nhạc Thông Não - Color X 3D 5D 8D 360° Version -【 Nhớ đeo tai nghe】.16
 
04:05
Nhạc Thông Não - Color X 3D 5D 8D 360° Version -【 Nhớ đeo tai nghe】.16 Hãy like, share và subscribe để mình có động lực làm video tiếp! ────────────────────────────────────── ✪Link MP3: https://drive.google.com/open?id=1e8V-yr-0chAkImGaShhHafY9-Agwk5fI ────────────────────────────────────── ✪ Giới thiệu : Âm thanh vòm trong phim cho phép người nghe thấy được những âm thanh đến từ tất cả các hướng xung quanh mình. Các âm thanh này nhằm tạo nên cái mà các nhà làm phim gọi là “nửa hư nửa thực”, nghĩa là làm cho thính giả hoàn toàn bị say đắm bởi các quang cảnh trên phim và không còn nhận ra họ đang ở trong thế giới thực nữa. Đối với âm nhạc, nó đang được bao phủ bởi bài hát bạn đang nghe. ────────────────────────────────────── ✪ Follow Me : Youtube → https://www.youtube.com/channel/UC_hH... Twitter → https://twitter.com/_EDM_AN_. Soundcloud → https://soundcloud.com/v-h-c-173974652 ────────────────────────────────────── ✪Follow: C:https://www.youtube.com/channel/UCMuzRmnVJ1mgT_yO8lJE6AQ ────────────────────────────────────── ✪ Thank you! Tag: #nhacthongnao 5d #nhacthongnao 8d #nhac8dgaynghien #nhodeotainghe #nhac3Dgaynghien #nhac360
Views: 318 Nhiên An
Nhạc Thông Não - Tove 3D 5D 8D 360° Version -【 Nhớ đeo tai nghe】.42
 
03:28
Nhạc Thông Não - Tove Nightcore 3D 5D 8D 360° Version -【 Nhớ đeo tai nghe】.42 Hãy like, share và subscribe để mình có động lực làm video tiếp! ────────────────────────────────────── ✪Link Tải MP3: https://goo.gl/vXKznw ✪Link Picture : https://goo.gl/r2ErSJ ────────────────────────────────────── ✪ Follow Me : Youtube: → https://goo.gl/FLPKn6 Fanpage: → https://goo.gl/dgxZUV Twitter: → https://twitter.com/_EDM_AN_. Soundcloud: → https://soundcloud.com/v-h-c-173974652 ────────────────────────────────────── ✪ ♫ ♫♫ Nghe nhạc theo danh sách phát (All Playlist) ► Nghe thêm nhạc 8D tại danh sách phát: https://goo.gl/iBNh1z ►Nghe thêm nhạc 8D 1 Hour tại danh sách phát: https://goo.gl/Kr8pXh ────────────────────────────────────── ➤ If you have problems about copyright or label, please contact me via facebook or YT inbox. Thank you :) ➤ Mọi thông tin về bản quyền xin liên hệ với tôi theo facebook hoặc hộp thư của Youtube. ✪ Thank you! Tag: #nhacthongnao5d #nhacthongnao8d #nhac8dgaynghien #nhodeotainghe #nhac3Dgaynghien #nhac360
Views: 423 Nhiên An
Nhạc Thông Não - All Falls Down 3D 5D 8D 360° Version -【 Nhớ đeo tai nghe】.32
 
02:54
Nhạc Thông Não - All Falls Down 3D 5D 8D 360° Version -【 Nhớ đeo tai nghe】.32 Hãy like, share và subscribe để mình có động lực làm video tiếp! ────────────────────────────────────── ✪Link Tải MP3: https://goo.gl/ocDedh ✪Link Picture : https://goo.gl/xKRToQ ────────────────────────────────────── ✪ Follow Me : Youtube: → https://goo.gl/FLPKn6 Fanpage: → https://goo.gl/dgxZUV Twitter: → https://twitter.com/_EDM_AN_. Soundcloud: → https://soundcloud.com/v-h-c-173974652 ────────────────────────────────────── ✪ ♫ ♫♫ Nghe nhạc theo danh sách phát (All Playlist) ► Nghe thêm nhạc 8D tại danh sách phát: https://goo.gl/iBNh1z ►Nghe thêm nhạc 8D 1 Hour tại danh sách phát: https://goo.gl/Kr8pXh ────────────────────────────────────── ➤ If you have problems about copyright or label, please contact me via facebook or YT inbox. Thank you :) ➤ Mọi thông tin về bản quyền xin liên hệ với tôi theo facebook hoặc hộp thư của Youtube. ✪ Thank you! Tag: #nhacthongnao5d #nhacthongnao8d #nhac8dgaynghien #nhodeotainghe #nhac3Dgaynghien #nhac360
Views: 219 Nhiên An
Nhạc Thông Não - Top 20 EDM Phim Liên Quân & Liên Minh 3D 5D 8D 360° Version -【 Nhớ đeo tai nghe】.7
 
01:16:44
Nhạc Thông Não - 3D 5D 8D 360° Version -【 Nhớ đeo tai nghe】.26 Hãy like, share và subscribe để mình có động lực làm video tiếp! ────────────────────────────────────── ✪Link MP3: https://drive.google.com/open?id=1rpD2jK6Zs9EnOIavFQOQHODH6HV2bRLd ────────────────────────────────────── ✪ Follow Me : Youtube: https://goo.gl/FLPKn6 Twitter: https://twitter.com/_EDM_AN_. Soundcloud: https://soundcloud.com/v-h-c-173974652 ────────────────────────────────────── ✪ Giới thiệu : Âm thanh vòm trong phim cho phép người nghe thấy được những âm thanh đến từ tất cả các hướng xung quanh mình. Các âm thanh này nhằm tạo nên cái mà các nhà làm phim gọi là “nửa hư nửa thực”, nghĩa là làm cho thính giả hoàn toàn bị say đắm bởi các quang cảnh trên phim và không còn nhận ra họ đang ở trong thế giới thực nữa. Đối với âm nhạc, nó đang được bao phủ bởi bài hát bạn đang nghe. ────────────────────────────────────── ✪ Thank you! Tag: #nhacthongnao 5d #nhacthongnao 8d #nhac8dgaynghien #nhodeotainghe #nhac3Dgaynghien #nhac360
Views: 4230 Nhiên An
Nhạc Thông Não - Take A Hint 3D 5D 8D 360° Version -【 Nhớ đeo tai nghe】.19
 
02:09
Nhạc Thông Não - Take A Hint 3D 5D 8D 360° Version -【 Nhớ đeo tai nghe】.19 Hãy like, share và subscribe để mình có động lực làm video tiếp! ────────────────────────────────────── ✪Link MP3: https://drive.google.com/open?id=1huQCL9GmkKc4dxWMquoP7_f4z-fuYWXy ────────────────────────────────────── ✪ Giới thiệu : Âm thanh vòm trong phim cho phép người nghe thấy được những âm thanh đến từ tất cả các hướng xung quanh mình. Các âm thanh này nhằm tạo nên cái mà các nhà làm phim gọi là “nửa hư nửa thực”, nghĩa là làm cho thính giả hoàn toàn bị say đắm bởi các quang cảnh trên phim và không còn nhận ra họ đang ở trong thế giới thực nữa. Đối với âm nhạc, nó đang được bao phủ bởi bài hát bạn đang nghe. ────────────────────────────────────── ✪ Follow Me : Youtube → https://www.youtube.com/channel/UC_hH... Twitter → https://twitter.com/_EDM_AN_. Soundcloud → https://soundcloud.com/v-h-c-173974652 ────────────────────────────────────── ✪ Thank you! Tag: #nhacthongnao 5d #nhacthongnao 8d #nhac8dgaynghien #nhodeotainghe #nhac3Dgaynghien #nhac360
Views: 118 Nhiên An
Nhạc Thông Não - ReAct 3D 5D 8D 360° Version -【 Nhớ đeo tai nghe】.18
 
04:36
Nhạc Thông Não - ReAct 3D 5D 8D 360° Version -【 Nhớ đeo tai nghe】.18 Hãy like, share và subscribe để mình có động lực làm video tiếp! ────────────────────────────────────── ✪Link MP3: https://drive.google.com/open?id=1wNSLIM2OQm1g5xKOR0OA06T4w018BX_k ────────────────────────────────────── ✪ Giới thiệu : Âm thanh vòm trong phim cho phép người nghe thấy được những âm thanh đến từ tất cả các hướng xung quanh mình. Các âm thanh này nhằm tạo nên cái mà các nhà làm phim gọi là “nửa hư nửa thực”, nghĩa là làm cho thính giả hoàn toàn bị say đắm bởi các quang cảnh trên phim và không còn nhận ra họ đang ở trong thế giới thực nữa. Đối với âm nhạc, nó đang được bao phủ bởi bài hát bạn đang nghe. ────────────────────────────────────── ✪ Follow Me : Youtube → https://www.youtube.com/channel/UC_hH... Twitter → https://twitter.com/_EDM_AN_. Soundcloud → https://soundcloud.com/v-h-c-173974652 ────────────────────────────────────── ✪Follow: C:https://www.youtube.com/channel/UCMuzRmnVJ1mgT_yO8lJE6AQ ────────────────────────────────────── ✪ Thank you! Tag: #nhacthongnao 5d #nhacthongnao 8d #nhac8dgaynghien #nhodeotainghe #nhac3Dgaynghien #nhac360
Views: 136 Nhiên An
Nhạc Thông Não - No No No 3D 5D 8D 360° Version -【 Nhớ đeo tai nghe】.35
 
02:59
Nhạc Thông Não - No No No - Thefarat 3D 5D 8D 360° Version -【 Nhớ đeo tai nghe】.35 Hãy like, share và subscribe để mình có động lực làm video tiếp! ────────────────────────────────────── ✪Link Tải MP3: https://goo.gl/RY7WZa ✪Link Picture : https://goo.gl/ugUCBy ────────────────────────────────────── ✪ Follow Me : Youtube: → https://goo.gl/FLPKn6 Fanpage: → https://goo.gl/dgxZUV Twitter: → https://twitter.com/_EDM_AN_. Soundcloud: → https://soundcloud.com/v-h-c-173974652 ────────────────────────────────────── ✪ ♫ ♫♫ Nghe nhạc theo danh sách phát (All Playlist) ► Nghe thêm nhạc 8D tại danh sách phát: https://goo.gl/iBNh1z ►Nghe thêm nhạc 8D 1 Hour tại danh sách phát: https://goo.gl/Kr8pXh ────────────────────────────────────── ➤ If you have problems about copyright or label, please contact me via facebook or YT inbox. Thank you :) ➤ Mọi thông tin về bản quyền xin liên hệ với tôi theo facebook hoặc hộp thư của Youtube. ✪ Thank you! Tag: #nhacthongnao5d #nhacthongnao8d #nhac8dgaynghien #nhodeotainghe #nhac3Dgaynghien #nhac360
Views: 296 Nhiên An
Nhạc Thông Não 8D - Loleny Dace 8D 360° Version -【 Nhớ đeo tai nghe】.45
 
03:28
Nhạc Thông Não 8D - Loleny Dance - Vexento 3D 5D 8D 360° Version -【 Nhớ đeo tai nghe】.45 Hãy like, share và subscribe để mình có động lực làm video tiếp! ────────────────────────────────────── ✪Link Tải MP3: https://goo.gl/n4FM3N ✪Link Picture : ────────────────────────────────────── ✪ Follow Me : Youtube: → https://goo.gl/FLPKn6 Fanpage: → https://goo.gl/dgxZUV Twitter: → https://twitter.com/_EDM_AN_. Soundcloud: → https://soundcloud.com/v-h-c-173974652 ────────────────────────────────────── ✪ ♫ ♫♫ Nghe nhạc theo danh sách phát (All Playlist) ► Nghe thêm nhạc 8D tại danh sách phát: https://goo.gl/iBNh1z ►Nghe thêm nhạc 8D 1 Hour tại danh sách phát: https://goo.gl/Kr8pXh ────────────────────────────────────── ➤ If you have problems about copyright or label, please contact me via facebook or YT inbox. Thank you :) ➤ Mọi thông tin về bản quyền xin liên hệ với tôi theo facebook hoặc hộp thư của Youtube. ✪ Thank you! Tag: #nhacthongnao5d #nhacthongnao8d #nhac8dgaynghien #nhodeotainghe #nhac3Dgaynghien #nhac360
Views: 549 Nhiên An
Nhạc Thông Não - EDM Thái Lan 3D 5D 8D 360° Version -【 Nhớ đeo tai nghe】.8
 
57:20
Nhạc Thông Não - EDM Thái Lan 3D 5D 8D 360° Version -【 Nhớ đeo tai nghe】.8 Hãy like, share và subscribe để mình có động lực làm video tiếp! ────────────────────────────────────── ✪Link Tải MP3: https://goo.gl/so9d6z ✪Link Picture : ────────────────────────────────────── ✪ Follow Me : Youtube: → https://goo.gl/FLPKn6 Fanpage: → https://goo.gl/dgxZUV Twitter: → https://twitter.com/_EDM_AN_. Soundcloud: → https://soundcloud.com/v-h-c-173974652 ────────────────────────────────────── ✪ ♫ ♫♫ Nghe nhạc theo danh sách phát (All Playlist) ► Nghe thêm nhạc 8D tại danh sách phát: https://goo.gl/iBNh1z ►Nghe thêm nhạc 8D 1 hour tại danh sách phát: https://goo.gl/Kr8pXh ────────────────────────────────────── ➤ If you have problems about copyright or label, please contact me via facebook or YT inbox. Thank you :) ➤ Mọi thông tin về bản quyền xin liên hệ với tôi theo facebook hoặc hộp thư của Youtube. ✪ Thank you! Tag: #nhacthongnao5d #nhacthongnao8d #nhac8dgaynghien #nhodeotainghe #nhac3Dgaynghien #nhac360
Views: 1584 Nhiên An
Nhạc Thông Não - Alan walker Alone 3D 5D 8D 360° Version -【 Nhớ đeo tai nghe】.8
 
02:48
Alan Walker - Alone Nhạc【Thông Não】Âm thanh vòm - 3D 5D 8D 360° 【Nhớ đeo tai nghe】. Part 8 Hãy like, share và subscribe để mình có động lực làm video tiếp! ────────────────────────────────────── ✪Link Tải MP3: https://drive.google.com/open?id=1KW5Gs2QfsC7NtelmRrvidr_i61uc6f8p ────────────────────────────────────── ✪ Giới thiệu : Âm thanh vòm trong phim cho phép người nghe thấy được những âm thanh đến từ tất cả các hướng xung quanh mình. Các âm thanh này nhằm tạo nên cái mà các nhà làm phim gọi là “nửa hư nửa thực”, nghĩa là làm cho thính giả hoàn toàn bị say đắm bởi các quang cảnh trên phim và không còn nhận ra họ đang ở trong thế giới thực nữa. Đối với âm nhạc, nó đang được bao phủ bởi bài hát bạn đang nghe. ────────────────────────────────────── ✪ Follow Me : Youtube → https://www.youtube.com/channel/UC_hH... Twitter → https://twitter.com/_EDM_AN_. Soundcloud → https://soundcloud.com/v-h-c-173974652 Zingmp3 → https://mp3.zing.vn/u/User-UF0B6U7W.U... Nhaccuatui → --------------------------------------------------------------------------------------- ✪ Thank you! Tag: #nhacthongnao 5d #nhacthongnao 8d #nhac8dgaynghien #nhodeotainghe #nhac3Dgaynghien #nhac360
Views: 246 Nhiên An
Nhạc Hot 2017 | Độc Ấm Remix | Bản Nhạc Gây Nghiện Sau Túy Âm | AN MUSIC
 
02:56
Độc Ấm Remix | Bản Nhạc Gây Nghiện Sau Túy Âm | AN MUSIC Hi vọng mọi người thích. Hãy like, share và subscribe để mình có động lực làm video tiếp! ────────────────────────────────────── ✪ Follow Me : Youtube → https://www.youtube.com/channel/UC_hH... Facebook → Twitter → https://twitter.com/_EDM_AN_. ────────────────────────────────────── • Link Ảnh: https://images6.alphacoders.com/878/878355.png ────────────────────────────────────── Lời Bài Hát: Từng cơn gió thu đang về nghe tựa lòng ai đang thở than thở than Giữa không gian tĩnh lặng người đây Chợt nghe bước chân âm thầm Như thật gần rồi lại vội đi...Vội đi Thoáng qua đây như một làn mây Cho đêm nay bao thương nhớ Xin người bay đi theo gió Khẽ cuốn theo ánh trăng mờ.. Cho đêm nay bao giông tố Theo làn mây đi xa mãi Một dòng lệ đã phôi phai. Người đã buông tay rồi người đã phụ tình tôi Người trót thương ai rồi người gian dối Cạn chén khuya vơi đầy Cạn hết mọi buồn đau và hết cơn mê dài và u tối. Giờ người lỡ cách xa nơi phương trời Dặn lòng ngày mai sẽ là ngày nắng mới Buồn phiền ngày cũ đã trôi xa ta rồi Cuộc tình này chỉ là dan dối. Người đã buông tay rồi Người đã phụ tình tôi Người trót thương ai rồi người gian dối Cạn chén khuya vơi đầy Cạn hết mọi buồn đau và hết cơn mê dài và u tối. ────────────────────────────────────── ✪ Not Re-upload ✪ Xin cảm ơn!
Views: 131 Nhiên An
EDM 2017 | Top Of EDM | EDM MIX | Nhạc Điện Tử Thư Giản | An MUSIC Part 1.
 
01:08:02
Video này mình tổng hợp lại một số bản nhạc Điện Tử gây nghiện và EDM ma quái hay nhất của Alan Walker, hi vọng mọi người thích. Hãy like, share và subscribe để mình có động lực làm video tiếp! ────────────────────────────────────── ✪ Follow Me : Youtube → https://www.youtube.com/channel/UC_hH... Facebook → https://www.facebook.com/MusicANYoutube/ Twitter → https://twitter.com/_EDM_AN_. ────────────────────────────────────── • Link Ảnh: ────────────────────────────────────── • Traclist: ────────────────────────────────────── ▼ TheFatRat → https://www.youtube.com/user/ThisIsTh... → https://twitter.com/ThisIsTheFatRat → https://www.facebook.com/thisisthefatrat ▼ NCN → https://www.youtube.com/channel/UCZcL... → https://twitter.com/ncnmusic → https://www.facebook.com/nocopyrightn... ▼ UXN → https://www.youtube.com/user/365ETM?s... → https://soundcloud.com/uxntv → https://www.facebook.com/uxntv/ ▼ NCS →https://www.youtube.com/user/NoCopyri... →https://twitter.com/NCSounds →https://www.facebook.com/nocopyrights... ────────────────────────────────────── * Không có hình ảnh, nhạc và video nào được tạo ra / sở hữu bởi chúng tôi. * Video này hoàn toàn do người hâm mộ tạo, nếu bạn (chủ sở hữu) muốn xóa video này, vui lòng LIÊN HỆ TRỰC TIẾP trước khi làm bất cứ điều gì. Chúng tôi sẽ tôn trọng nó. Facebook: https://www.facebook.com/MusicANYoutube/ --------------------------------------------------------------------------------------- ✪ Thank you!
Views: 69 Nhiên An
EDM 2017 | Top Nhạc Gây Nghiện | Nghe Hoài Không Chán | Nhạc Điện Tử Thư Giản | An MUSIC
 
46:52
Video này mình tổng hợp lại một số bản nhạc Điện Tử gây nghiện và EDM ma quái hay nhất của Alan Walker, hi vọng mọi người thích. Hãy like, share và subscribe để mình có động lực làm video tiếp! ────────────────────────────────────── ✪ Follow Me : Youtube → https://www.youtube.com/channel/UC_hH... Facebook → https://www.facebook.com/MusicANYoutube/ Twitter → https://twitter.com/_EDM_AN_. ────────────────────────────────────── • Link Ảnh: 1. http://wallpaperswide.com/beautiful_girl_41-wallpapers.html 2. http://wallpaperswide.com/swag_girl_2017_art_irbis_production-wallpapers.html 3. http://wallpaperswide.com/girl_28-wallpapers.html 4. http://wallpaperswide.com/goddess___boginja-wallpapers.html 5. http://wallpaperswide.com/blonde_girl_on_the_beach-wallpapers.html ────────────────────────────────────── • Traclist: ────────────────────────────────────── ▼ TheFatRat → https://www.youtube.com/user/ThisIsTh... → https://twitter.com/ThisIsTheFatRat → https://www.facebook.com/thisisthefatrat ▼ NCN → https://www.youtube.com/channel/UCZcL... → https://twitter.com/ncnmusic → https://www.facebook.com/nocopyrightn... ▼ UXN → https://www.youtube.com/user/365ETM?s... → https://soundcloud.com/uxntv → https://www.facebook.com/uxntv/ ▼ NCS →https://www.youtube.com/user/NoCopyri... →https://twitter.com/NCSounds →https://www.facebook.com/nocopyrights... ────────────────────────────────────── * Không có hình ảnh, nhạc và video nào được tạo ra / sở hữu bởi chúng tôi. * Video này hoàn toàn do người hâm mộ tạo, nếu bạn (chủ sở hữu) muốn xóa video này, vui lòng LIÊN HỆ TRỰC TIẾP trước khi làm bất cứ điều gì. Chúng tôi sẽ tôn trọng nó. Facebook: https://www.facebook.com/MusicANYoutube/ --------------------------------------------------------------------------------------- ✪ Thank you!
Views: 258 Nhiên An
Nhạc Thông Não - More than you know 3D 5D 8D 360° Version -【 Nhớ đeo tai nghe】. 36
 
03:20
Nhạc Thông Não - More than you know 3D 5D 8D 360° Version -【 Nhớ đeo tai nghe】.36 Hãy like, share và subscribe để mình có động lực làm video tiếp! ────────────────────────────────────── ✪Link Tải MP3: https://goo.gl/YuPH73 ✪Link Picture : https://goo.gl/mBds2c ────────────────────────────────────── ✪ Follow Me : Youtube: → https://goo.gl/FLPKn6 Fanpage: → https://goo.gl/dgxZUV Twitter: → https://twitter.com/_EDM_AN_. Soundcloud: → https://soundcloud.com/v-h-c-173974652 ────────────────────────────────────── ✪ ♫ ♫♫ Nghe nhạc theo danh sách phát (All Playlist) ► Nghe thêm nhạc 8D tại danh sách phát: https://goo.gl/iBNh1z ►Nghe thêm nhạc 8D 1 Hour tại danh sách phát: https://goo.gl/Kr8pXh ────────────────────────────────────── ➤ If you have problems about copyright or label, please contact me via facebook or YT inbox. Thank you :) ➤ Mọi thông tin về bản quyền xin liên hệ với tôi theo facebook hoặc hộp thư của Youtube. ✪ Thank you! Tag: #nhacthongnao5d #nhacthongnao8d #nhac8dgaynghien #nhodeotainghe #nhac3Dgaynghien #nhac360
Views: 274 Nhiên An
Yêu Nhau Nữa Ngày - Remix - Phan Mạnh Quỳnh - Nhạc Trẻ Hot Việt 2018
 
04:15
Yêu Nhau Nữa Ngày - Remix - Phan Mạnh Quỳnh - Nhạc Trẻ Hot Việt 2018. Hãy like, share và subscribe để mình có động lực làm video tiếp! ────────────────────────────────────── ✪ Follow Me : Youtube → https://www.youtube.com/channel/UC_hH... Facebook → Twitter → https://twitter.com/_EDM_AN_. ────────────────────────────────────── • Link Ảnh: https://images4.alphacoders.com/171/171916.jpg ────────────────────────────────────── Các video trên kênh "An Nhiên MUSIC" đã được đăng ký bản quyền với Youtube. Vui lòng không sao chép, re-upload dưới mọi hình thức. --------------------------------------------------------------------------------------- ✪ Xin cảm ơn!
Views: 71 Nhiên An
【1 HOUR Nhạc Thông Não】- Top EDM 3D 5D 8D 360° -【Nhớ đeo tai nghe】- Part 5
 
35:16
【Nhạc Thông Não】- Top 3D 5D 8D 360° -【Nhớ đeo tai nghe】- Part 5 Hãy like, share và subscribe để mình có động lực làm video tiếp! ────────────────────────────────────── ✪Dowload Mp3: https://drive.google.com/open?id=1Kl6yWG-sYT7RjzCEm8v988ylcs_nsIEx ────────────────────────────────────── ✪ Traclist: 01. 00:00 DEAMN - Sign 02. 02:50 Train - Hey, Soul Sister ( Psyrex - Remix) 03. 05:50 My Buđy Mike - Yours 04. 08:58 DEAMN - Save - Me 05. 11:35 Thefatrat - Fly away feat. Anjulie 06. 14:21 Illenium - Fractures 07. 17:44 DEAMN - Drive My Car 08. 20:33 Diviners - Savannah (Feat. Phily K) 09. 23:30 Thefatrat - Never be alone 10. 27:10 My Buddy Mike - Runnin Away 11. 29:55 ThFatRat - Monody (Feat. Laura Brehm) 12. 34:07 DEAMN - Summer Love ────────────────────────────────────── ✪ Giới thiệu : Âm thanh vòm trong phim cho phép người nghe thấy được những âm thanh đến từ tất cả các hướng xung quanh mình. Các âm thanh này nhằm tạo nên cái mà các nhà làm phim gọi là “nửa hư nửa thực”, nghĩa là làm cho thính giả hoàn toàn bị say đắm bởi các quang cảnh trên phim và không còn nhận ra họ đang ở trong thế giới thực nữa. Đối với âm nhạc, nó đang được bao phủ bởi bài hát bạn đang nghe. ────────────────────────────────────── ✪ Follow Me : Youtube → https://www.youtube.com/channel/UC_hH... Twitter → https://twitter.com/_EDM_AN_. Soundcloud → https://soundcloud.com/v-h-c-173974652 --------------------------------------------------------------------------------------- ✪ Thank you! Tag: !angela3dm !nhac !3d !5d !8d !topnhacthongnao !topedm3d !top20nightcore
Views: 451 Nhiên An
Ahrix - Nova | Nhạc Hay 2018 | EDM AN
 
04:49
Video này mình tổng hợp lại một số bản nhạc Điện Tử gây nghiện và EDM ma quái hay nhất của Alan Walker, hi vọng mọi người thích. Hãy like, share và subscribe để mình có động lực làm video tiếp! ────────────────────────────────────── ✪ Follow Me : Youtube → https://www.youtube.com/channel/UC_hH... Facebook → https://www.facebook.com/MusicANYoutube/ Twitter → https://twitter.com/_EDM_AN_. ────────────────────────────────────── • Link Ảnh: https://images6.alphacoders.com/673/thumb-1920-673369.png ────────────────────────────────────── • Traclist: 01. 00:00 Alan Walker - Fade [NCS Release] 02. 04:26 Alan Walker - Force [NCS Release] 03. 08:15 Alan Walker - Spectre [NCS Release] 04. 12:02 Different Heaven & EH!DE - My Heart [NCS Release] 05. 16:29 Alan Walker - Hope.mp3 [UXN Release] ────────────────────────────────────── ▼ TheFatRat → https://www.youtube.com/user/ThisIsTh... → https://twitter.com/ThisIsTheFatRat → https://www.facebook.com/thisisthefatrat ▼ NCN → https://www.youtube.com/channel/UCZcL... → https://twitter.com/ncnmusic → https://www.facebook.com/nocopyrightn... ▼ UXN → https://www.youtube.com/user/365ETM?s... → https://soundcloud.com/uxntv → https://www.facebook.com/uxntv/ ▼ NCS →https://www.youtube.com/user/NoCopyri... →https://twitter.com/NCSounds →https://www.facebook.com/nocopyrights... ────────────────────────────────────── * Không có hình ảnh, nhạc và video nào được tạo ra / sở hữu bởi chúng tôi. * Video này hoàn toàn do người hâm mộ tạo, nếu bạn (chủ sở hữu) muốn xóa video này, vui lòng LIÊN HỆ TRỰC TIẾP trước khi làm bất cứ điều gì. Chúng tôi sẽ tôn trọng nó. Facebook: https://www.facebook.com/MusicANYoutube/ --------------------------------------------------------------------------------------- ✪ Thank you!
Views: 80 Nhiên An
Top 5 Songs Of Alan Walker Mix 2018 | Best Of EDM | NCS | AN Music
 
21:00
Video này mình tổng hợp lại một số bản nhạc Điện Tử gây nghiện và EDM ma quái hay nhất của Alan Walker, hi vọng mọi người thích. Hãy like, share và subscribe để mình có động lực làm video tiếp! ────────────────────────────────────── ✪ Follow Me : Youtube → https://www.youtube.com/channel/UC_hH... Facebook → https://www.facebook.com/MusicANYoutube/ Twitter → https://twitter.com/_EDM_AN_. ────────────────────────────────────── • Link Ảnh: https://images7.alphacoders.com/598/thumb-1920-598730.jpg ────────────────────────────────────── • Traclist: 01. 00:00 Alan Walker - Fade [NCS Release] 02. 04:26 Alan Walker - Force [NCS Release] 03. 08:15 Alan Walker - Spectre [NCS Release] 04. 12:02 Different Heaven & EH!DE - My Heart [NCS Release] 05. 16:29 Alan Walker - Hope.mp3 [UXN Release] ────────────────────────────────────── ▼ TheFatRat → https://www.youtube.com/user/ThisIsTh... → https://twitter.com/ThisIsTheFatRat → https://www.facebook.com/thisisthefatrat ▼ NCN → https://www.youtube.com/channel/UCZcL... → https://twitter.com/ncnmusic → https://www.facebook.com/nocopyrightn... ▼ UXN → https://www.youtube.com/user/365ETM?sub_confirmation=1 → https://soundcloud.com/uxntv → https://www.facebook.com/uxntv/ ▼ NCS →https://www.youtube.com/user/NoCopyrightSounds →https://twitter.com/NCSounds →https://www.facebook.com/nocopyrightsounds ────────────────────────────────────── * Không có hình ảnh, nhạc và video nào được tạo ra / sở hữu bởi chúng tôi. * Video này hoàn toàn do người hâm mộ tạo, nếu bạn (chủ sở hữu) muốn xóa video này, vui lòng LIÊN HỆ TRỰC TIẾP trước khi làm bất cứ điều gì. Chúng tôi sẽ tôn trọng nó. Facebook: https://www.facebook.com/MusicANYoutube/ --------------------------------------------------------------------------------------- ✪ Thank you!
Views: 1274 Nhiên An
Top 20 songs of Alan Walker | Alan Walker Mix 2018 | Nhạc Điện Tử Gây Nghiện | AN Music
 
01:13:46
Video này mình tổng hợp lại một số bản nhạc Điện Tử gây nghiện và EDM ma quái hay nhất, hi vọng mọi người thích. Hãy like, share và subscribe để mình có động lực làm video tiếp! ────────────────────────────────────── ✪ Follow Me : Youtube → https://www.youtube.com/channel/UC_hH... Facebook → Twitter → https://twitter.com/_EDM_AN_. ────────────────────────────────────── • Link Ảnh: https://images8.alphacoders.com/632/6... ────────────────────────────────────── • Traclist: Track list : 01. 0:37 Alan Walker - The Spectre 02. 3:43 Alan Walker - Fade 03. 8:05 Alan Walker - New Heart 04. 11:36 Alan Walker - Big Universe 05. 15:27 Alan Walker - Spectre 06. 19:13 Alan Walker - 135 07. 23:39 Alan Walker - Burn 2 08. 26:37 Alan Walker - Hope 09. 31:11 Alan Walker - Energy 10. 34:46 Alan Walker - Flying Dreams 11. 37:22 Alan Walker - Light Dreams 12. 30:37 Alan Walker - Force 13. 44:29 Alan Walker - Fire Of The Soul 14. 47:38 Alan Walker - Memories 15. 51:44 Alan Walker - Burn 16. 54:40 Alan Walker - Golden Alley 17. 59:11 Alan Walker - The Raid 18. 1:02:25 Alan Walker - Above The Sky 19. 1:06:16 Alan Walker - Long Road 20. 1:08:58 Alan Walker - Perry 2013 ────────────────────────────────────── ▼ TheFatRat → https://www.youtube.com/user/ThisIsTh... → https://twitter.com/ThisIsTheFatRat → https://www.facebook.com/thisisthefatrat ▼ NCN → https://www.youtube.com/channel/UCZcL... → https://twitter.com/ncnmusic → https://www.facebook.com/nocopyrightn... ────────────────────────────────────── Các video trên kênh "An Nhiên MUSIC" đã được đăng ký bản quyền với Youtube. Vui lòng không sao chép, re-upload dưới mọi hình thức. --------------------------------------------------------------------------------------- ✪ Xin cảm ơn!
Views: 1263 Nhiên An
1 HOUR Nhạc Thông Não 8D - Best Electro House 8D 360° Version -【 Nhớ đeo tai nghe】.11
 
01:05:05
1 HOUR Nhạc Thông Não 8D - 3D 5D 8D 360° Version -【 Nhớ đeo tai nghe】.11 Hãy like, share và subscribe để mình có động lực làm video tiếp! ────────────────────────────────────── ✪Link Tải MP3: https://goo.gl/waUPAg ✪Link Picture : ────────────────────────────────────── ✪ Follow Me : Youtube: → https://goo.gl/FLPKn6 Fanpage: → https://goo.gl/dgxZUV Twitter: → https://twitter.com/_EDM_AN_. Soundcloud: → https://soundcloud.com/v-h-c-173974652 ────────────────────────────────────── ✪ ♫ ♫♫ Nghe nhạc theo danh sách phát (All Playlist) ► Nghe thêm nhạc 8D tại danh sách phát: https://goo.gl/iBNh1z ►Nghe thêm nhạc 8D 1 Hour tại danh sách phát: https://goo.gl/Kr8pXh ────────────────────────────────────── ➤ If you have problems about copyright or label, please contact me via facebook or YT inbox. Thank you :) ➤ Mọi thông tin về bản quyền xin liên hệ với tôi theo facebook hoặc hộp thư của Youtube. ✪ Thank you! Tag: #nhacthongnao5d #nhacthongnao8d #nhac8dgaynghien #nhodeotainghe #nhac3Dgaynghien #nhac360
Views: 661 Nhiên An
Nhạc Thông Não - The River Nightcore -【 Nhớ đeo tai nghe】.25
 
02:47
Nhạc Thông Não - The River 3D 5D 8D 360° Version -【 Nhớ đeo tai nghe】.25 Hãy like, share và subscribe để mình có động lực làm video tiếp! ────────────────────────────────────── ✪Link Tải MP3: https://drive.google.com/open?id=1g5IZPMTKotYAXQj7Bwl_vlIkcOFDcGJw ────────────────────────────────────── ✪ Follow Me : Youtube: https://goo.gl/FLPKn6 Twitter: https://twitter.com/_EDM_AN_. Soundcloud: https://soundcloud.com/v-h-c-173974652 ────────────────────────────────────── ✪ Giới thiệu : Âm thanh vòm trong phim cho phép người nghe thấy được những âm thanh đến từ tất cả các hướng xung quanh mình. Các âm thanh này nhằm tạo nên cái mà các nhà làm phim gọi là “nửa hư nửa thực”, nghĩa là làm cho thính giả hoàn toàn bị say đắm bởi các quang cảnh trên phim và không còn nhận ra họ đang ở trong thế giới thực nữa. Đối với âm nhạc, nó đang được bao phủ bởi bài hát bạn đang nghe. ────────────────────────────────────── ✪ Thank you! Tag: #nhacthongnao 5d #nhacthongnao 8d #nhac8dgaynghien #nhodeotainghe #nhac3Dgaynghien #nhac360
Views: 371 Nhiên An
Nhạc Thông Não - Criyng soul 3D 5D 8D 360° -【 Nhớ đeo tai nghe】.9
 
04:17
Nhạc Thông Não - Criyng soul 3D 5D 8D 360° -【 Nhớ đeo tai nghe】.9 Hãy like, share và subscribe để mình có động lực làm video tiếp! ────────────────────────────────────── ✪Link MP3: https://drive.google.com/open?id=1M_EY9cZGAVGA_gJ9xKaY5fZ3Gy7a-w7S ────────────────────────────────────── ✪ Giới thiệu : Âm thanh vòm trong phim cho phép người nghe thấy được những âm thanh đến từ tất cả các hướng xung quanh mình. Các âm thanh này nhằm tạo nên cái mà các nhà làm phim gọi là “nửa hư nửa thực”, nghĩa là làm cho thính giả hoàn toàn bị say đắm bởi các quang cảnh trên phim và không còn nhận ra họ đang ở trong thế giới thực nữa. Đối với âm nhạc, nó đang được bao phủ bởi bài hát bạn đang nghe. ────────────────────────────────────── ✪ Follow Me : Youtube → https://www.youtube.com/channel/UC_hH... Twitter → https://twitter.com/_EDM_AN_. Soundcloud → https://soundcloud.com/v-h-c-173974652 Zingmp3 → https://mp3.zing.vn/u/User.UF0B6U7W.UF0B6U7W/upload ────────────────────────────────────── ✪Follow: C: https://www.youtube.com/channel/UCMuzRmnVJ1mgT_yO8lJE6AQ Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=026vy92Ciq4 ────────────────────────────────────── ✪ Thank you! Tag: #nhacthongnao 5d #nhacthongnao 8d #nhac8dgaynghien #nhodeotainghe #nhac3Dgaynghien #nhac360
Views: 460 Nhiên An
【1 HOUR Nhạc Thông Não】- River Flow In You 8D 360° Version -【 Nhớ đeo tai nghe】.10
 
51:43
1 HOUR Nhạc Thông Não - River Flow In You 8D 360° Version -【 Nhớ đeo tai nghe】.10 Hãy like, share và subscribe để mình có động lực làm video tiếp! ────────────────────────────────────── ✪Link Tải MP3: ────────────────────────────────────── ✪ Follow Me : Youtube: → https://goo.gl/FLPKn6 Fanpage: → https://goo.gl/dgxZUV Twitter: → https://twitter.com/_EDM_AN_. Soundcloud: → https://soundcloud.com/v-h-c-173974652 ────────────────────────────────────── ✪ ♫ ♫♫ Nghe nhạc theo danh sách phát (All Playlist) ► Nghe thêm nhạc 8D tại danh sách phát: https://goo.gl/iBNh1z ►Nghe thêm nhạc 8D 1 Hour tại danh sách phát: https://goo.gl/Kr8pXh ────────────────────────────────────── ➤ If you have problems about copyright or label, please contact me via facebook or YT inbox. Thank you :) ➤ Mọi thông tin về bản quyền xin liên hệ với tôi theo facebook hoặc hộp thư của Youtube. ✪ Thank you! Tag: #nhacthongnao5d #nhacthongnao8d #nhac8dgaynghien #nhodeotainghe #nhac3Dgaynghien #nhac360
Views: 486 Nhiên An
Nhạc Thông Não - You Spin Me Right Round 3D 5D 8D 360° Version -【 Nhớ đeo tai nghe】.38
 
02:03
Nhạc Thông Não - You Spin Me Right Round Nightcore 3D 5D 8D 360° Version -【 Nhớ đeo tai nghe】.38 Hãy like, share và subscribe để mình có động lực làm video tiếp! ────────────────────────────────────── ✪Link Tải MP3: https://goo.gl/c4gGfK ✪Link Picture : https://goo.gl/1yFqNh ────────────────────────────────────── ✪ Follow Me : Youtube: → https://goo.gl/FLPKn6 Fanpage: → https://goo.gl/dgxZUV Twitter: → https://twitter.com/_EDM_AN_. Soundcloud: → https://soundcloud.com/v-h-c-173974652 ────────────────────────────────────── ✪ ♫ ♫♫ Nghe nhạc theo danh sách phát (All Playlist) ► Nghe thêm nhạc 8D tại danh sách phát: https://goo.gl/iBNh1z ►Nghe thêm nhạc 8D 1 Hour tại danh sách phát: https://goo.gl/Kr8pXh ────────────────────────────────────── ➤ If you have problems about copyright or label, please contact me via facebook or YT inbox. Thank you :) ➤ Mọi thông tin về bản quyền xin liên hệ với tôi theo facebook hoặc hộp thư của Youtube. ✪ Thank you! Tag: #nhacthongnao5d #nhacthongnao8d #nhac8dgaynghien #nhodeotainghe #nhac3Dgaynghien #nhac360
Views: 259 Nhiên An

 • Secret Shortcuts to Pubg Battle Points Only the Experts Know About

  Top Pubg Battle Points Choices 

  If you take some time to figure value-for-money, youre able to actually improve how much you spend. In the end, youll have to make a decision as to what you think is most important. Since its about punching! Then theres Battle Points, thats the currency ostensibly utilised to acquire cosmetic products. Though this way pubg battlegrounds isnt the least expensive way to get Battle Points, it can be useful when you desire a couple more BP but dont have the opportunity to play another game. If you are aware of how to earn more battle points easily, this wont be much issue for you. By aiming to enhance these 3 elements each game, you will realize that you become more Battle Points per match.
  The effect of the punches, the kind of the animations, and the total character design are all exact pubg crates fitting for a Nintendo game and greatly help determine the atmosphere of the game. Therefore you need to consider whether this ability is suitable for you. Then you just have to cheese level two.
  Bear in mind, loot box prices will increase after every purchase till they reset at the conclusion of the week. Reward Crate prices vary based on when theyre purchased. Finally, you wish to obtain items which have a high BP value but an inexpensive dollar value. You need to know the worth of the items which youre buying pubg fast to guarantee you receive the very best value for money. This currency isnt needed to delight in PUBG and you need to only farm credits if you truly wish to unlock certain cosmetics.
  When it has to do with armor, it seems that levels arent as necessarily as essential as durability. Level 1 armor pubg roulette with a tall durability is the most likely still superior than level 3 armor with a minimal durability. To the contrary, even in the event that you die early but you can kill many enemies, its still true that you make a fair amount of battle points. Just avoid doing this when there are many enemies coming from other directions. Once on the ground, you are going to want to gear up. You dont always have to rush right to the ground. You may lay your hands on patch notes to secure more sophisticated info on that.
  Choosing Pubg Battle Points

  When you type your username, youll be taken to next step at which you should fill the boxes. The Finances screen grants you the chance to deal with your finances. The Training pubg showcase screen provides you a chance to train your players. It isnt the ideal co-op split screen in the Earth, but its among the ideal co-op games available at a GameStop today.
  The game was noted throughout the community as extremely buggy, and a very long way from completion. Fighting games arent usually overflowing with story, and when its the pubg free quality tends to deteriorate. Its always fresh and can help you to increase your game play in every manner! Players now have the choice to adjust their first-person field-of-view. Even new players may use the tool with no issues or errors. They still buy this crate with Battle Points, but pubg coinflip they must also open it with a key that costs $2.50. When there is another player close by, attempt to steer away from him while locating a home to enter.